ar-rahnu-tidak-syariah

Sistem Ar-Rahnu Pajak Gadai Islam Tidak Patuh Syariah – Bank Negara

Tulisan ini adalah untuk merespon rencana bertajuk Kelantan Memimpin Perubahan yang tertera di laman Harakah Daily pada minggu lalu. Dalam senarai kejayaan yang dilampirkan pada siri-siri kejayaan kerajaan yang dikatakan islam antaranya tertera;

ACCESSORIES 916 UNTUK SAMBUNG PUTUS ROSAK
View Catalog

(III) Sistem gadaian Islam untuk menghapuskan riba dalam amalan perekonomian rakyat. Pajak gadai ar-Rahn yang ditubuhkan oleh Kelantan telah ditiru oleh Terengganu dengan menubuhkan Muassasah Gadaian Islam, sebelum YAPIEM, Bank Islam dan Bank Rakyat memperkenalkan ar-Rahnu.

Link disini : Dasar MBI: Kelantan Memimpin Perubahan

Untuk maklumat penulis rencana tersebut, pada 2019, berlansungnya Mesyuarat Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia ke 194 / 195 yang telah membuat keputusan seperti berikut;

Majlis Penasihat Shariah (MPS) Bank Negara Malaysia pada mesyuarat ke-194 bertarikh 25 Jun 2019 dan mesyuarat ke-195 bertarikh 31 Julai 2019 telah memutuskan bahawa struktur semasa produk ar-rahnu yang ditawarkan oleh institusi kewangan Islam (IKI) berasaskan gabungan kontrak qard (pinjaman), rahn (cagaran), wadi`ah (simpanan) dan ujrah (upah simpan) tidak memenuhi keperluan Syariah yang ditetapkan dalam Dokumen Polisi (PD) Rahn

Bacaan lanjut disini : Keputusan Majlis Penasihat Syariah-Ar-Rahnu

Bagaimana suatu sistem yang telah digembar-gemburkan patuh syariah, bebas riba sejak 1992 akhirnya tidak patuh syariah. Diharap penulis rencana dapat memperbaiki senarai kejayaan yang disenaraikan dan memperbaiki lagi sistem pajak gadai islam supaya benar-benar patuh syariah dan berhenti memberi maklumat yang tidak benar kepada pengguna.

3PLY FACEMASK FOR RM0.10 PER PCS LOCAL SELLER
View Item

Admin : Sistem ekonomi yang benar-benar islam mungkin sukar, ekming macam pengguna yang lain, jika kerajaan kata syariah maka syariah la, jika kerajaan kata ar-rahnu tak syariah maka tak syariah lah

BELAJAR KIRA EMAS EBOOK ASAS NIAGA EMAS KILANG
View Catalog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>